Werkloosheid daalt nog altijd

 

Ondanks de sombere economische berichten daalt de Vlaamse werkloosheid nog altijd, zij het trager dan in de zomer. Eind Oktober bedroeg de werkloosheid 191.568, waardoor de grens van de 200.000 neerwaarts doorbroken wordt. Jaar op jaar daalde de werkloosheid met 5,9 procent. Dat is iets meer dan 5,5 procent van September. Maar in de drie voorgaande zomermaanden schommelde de daling nog rond 8 procent. Positief is dat voor de derde maand op rij ook het aantal werkloze 50-plussers krimpt.

Hopelijk kunnen we dit ook aanhouden in 2012!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: