Arbeidsgrenzen definitief open

Vanaf Mei zet België de grenzen open voor werknemers uit Polen, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland en Litouwen. Dat zijn de acht Oost Europese landen die vijf jaar geleden toetraden tot de Europese Unie. De oude lidstaten mochten er in 2004 voor kiezen de grenzen nog twee jaar te sluiten, zonder motivering. In 2006 konden ze nog uitstel krijgen als ze die keuze motiveerden. Een laatste uitstelmogelijkheid gaat in vanaf 1 Mei, voor twee jaar, maar dient begeleid te worden van een sterke motivatie waarin aangetoond wordt dat opengestelde grenzen de arbeidsmarkt grondig zouden verstoren. België maakte van de eerste twee uitstelmomenten gebruik en minsiter van werk Joëlle Milquet (cdh) liet onlangs weten voor de derde uitstelmogelijkheid te willen gaan. Milquets demarche stootte echter op het veto van OPen Vld. Enkel Duitsland en Oostenrijk houden hun grenzen nog twee jaar dicht.

Werkenemers uit Bulgarije en Roemenië moeten in ons land wel nog een werkvergunning kunnen voorleggen, tot 1 Januari 2007 tot de EU toe. In elf EU-lidstaten gelden nog beperkingen voor Bulgaren en Roemenen.

Bron: Trends nr 17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: